BWL IT AB

Bitwise är ett datakonsultföretag med unik kompetens inom server och applikationsdrift. Vi utvecklar också applikationer till logistikmarknaden.

Systemintegration

EDI Integration möjliggör kommunikation mellan olika system och processer. Våra experter inom transportdata, EDI, XML och integration ger Dig marknadens mest professionella, pålitliga och flexibla lösning för datamappning och systemintegration.

Bitwise kommunicera med kunden för att få ut datat i rätt format från kundens affärssystem. Vi skapar ett schema för mappning av kundens datamängd mot valt TA-system. Kunden skickar testfiler till Bitwise som tar emot, konverterar och skickar datafilerna. Bitwise kontrollerar mot TA-systemet, återkopplar till kund och upprepar tester vid behov. Vi stämmer av med kunden innan driftsättningen.

Integrationstjänsteavtalet kan utökas med följande:
- Statusåterrapportering till kunden.
- Kontroller/larm om att kunden skickar fil vid rätt tider.
- Supporttjänster.

Större transportbolag kräver idag att man skickar in en transportinstruktion via EDI (Electronic Data Interchange) strax innan transportören hämtar godset. Detta för att informationen om era kolli ska nå terminalen med  sorteringsinformation. Utan denna information får transportören manuellt registrera alla sändningar.

Vi hjälper er att plocka ut data från ert affärssystem och skickar det i rätt format direkt till transportören eller till vald TA-leverantör. Vår personal har lagt upp 100-tals kunder mot Sveriges största transportör.

Bitwise integrationstjänst använder beprövad teknik och hanterar de flesta överföringsprotokoll.